Life is like riding a bicycle.
To keep your balance you must keep moving.
Albert Einstein, 1930

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copyright © 2018 Ali Güleç